Donnerska skolan

Uusimmat tiedotteet

Föräldramöte onsdagen den 7 februari kl. 18.00 30.01.2018

Föräldramötet var ursprungligen tänkt för åk 8 men föräldrar på andra årskurser är mycket välkomna med! Gunilla Grönlund berättar om sin dotter Linda som blev drogmissbrukare i 14 års ålder och förlorade kampen mot drogerna. Det fanns inga tecken på att Linda skulle bli missbrukare. Det hade inte gått snett för Linda någonstans. Sannolikt var det nyfikenheten som ledde till drogtestande och därifrån gick det sedan snabbt vidare.

Lue koko juttu

Flickornas omklädningsrum 22.01.2018

Källarvåningen stängs den 5 februari. Det inbegriper också nedre gymnastiksalen och pojkarnas omklädningsrum. På grund av omställningar med skolmåltider behövs utrymmen för kylskåp och skafferier och utrustning i anslutning till måltiderna. Det påverkar flickornas omklädningsrum från och med den 29 januari.

Lue koko juttu

Omställningar i skolmåltider 22.01.2018

Matsalen i källarvåningen stängs den 2 februari. Från och med måndagen den 5 februari äter vi i klassrum.

Ändringar i placering av undervisning 17.01.2018

Med anledning av du resultat som kom i Ideastructuras kartläggning har ändringar gjorts i våra läsordningar gällande utrymmen. Vi har flyttat bort undervisningen från utrymmen med problem och placerat i rum som är i skick.

Lue koko juttu

MEDDELANDE: Granskningen av fastighetens tekniska skick i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium har färdigställts och åtgärder vidtas. 17.01.2018

Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums fastighet på Banérgatan har undersökts av IdeaStructura Oy i slutet av år 2017. Målet med undersökningarna har varit att kartlägga konstruktionernas och husteknikens skick med hänsyn till livslängden och reparationsmöjligheterna samt att utreda orsaker till problem med inomhusluften i vissa utrymmen. Konditionsgranskningen gjordes på uppmaning av hälsoövervakningen.

Lue koko juttu

Vanhemmat tiedotteet

Näet yllä ainoastaan julkisia tiedotteita. Kirjauduttuasi sisään saatat nähdä enemmän tiedotteita.

Wilma 2.25.8 © 2000-2018 Visma