Vanhat tiedotteet

Tänään

Onsdagen den 22 maj

åk 9 kommer kl. 8.10 och anmäler sig till sin handledare. Åk 7 och 8 börjar skoldagen först kl. 9.00

KH

17.5.

Koulukuljetukset 1.6. / Skolskjutsar 1.6.

Lue koko juttu S.K

16.5.

VårPM 2019

I slutet av läsåret har vi dagar med avvikande program och tider. I VårPM framgår det avvikande programmet och tiderna.

Lue koko juttu KH

10.5.

Tisdagen den 14 maj avvikande program på eftermiddagen

På eftermiddagen pass 3 och 4 deltar hela skolan i stafettkarnevalens generalrepetition.

Lue koko juttu KH

5.5.

Tillvalens andra omgång (åk 7 och 8)

Det är nu dags för andra omgången i att välja tillvalsämnen. Valen görs med dator via Wilma. Där finns en så kallad "Kursbricka" där eleverna kan klicka i bland de tillvalsämnen som förverkligas.

Lue koko juttu KH

12.4.

Källarrenoveringen och dess inverkan på vardagen i skolan

Uppdatering över källarprojektet.

Lue koko juttu KH

1.4.

Provlistan för period 3

Provlistan finns nu på skolans hemsida. Länk här nere.

Lue koko juttu KH

20.3.

Muutos linja 8 (Kotkamaan bussi) aikatauluun 1.4.2019 alkaen - Ändring i tidtabellen för linje 8 (Kotkamaas buss) fr.o.m. 1.4.2019

Lue koko juttu S.K

12.3.

I åk 7 och 8 är det dags att välja tillvalsämnen

Senast onsdagen den 20 mars ska valblanketten lämnas in. Information delas ut i skolan och kan laddas ner via länken här nere. Sjuorna har ett infomöte om tillvalen onsdagen den 13 mars kl. 18.30 i auditoriet. Mötet är både för elever och föräldrar. Där har man möjlighet att fråga tillvalslärare närmare om de olika tillvalsämnen.

Lue koko juttu KH

30.1.

Ändringar i kansliet

Bodil Björk-Ena går tillbaka till sin ursprungliga tjänst som lärare i huslig ekonomi. Stina Haikka är vår kanslist från och med den 31 januari.

KH

11.1.

KSG: öppet hus fredagen den 18 januari

Adress: Hälsovägen 1

Lue koko juttu KH

4.1.

Provlistan för period 2, 2018-2019

Proven syns i elevernas Wilma. Hela skolans provlista hittas genom att klicka på länken här nere.

Lue koko juttu KH

Studiebesök till lokal bank

Åk 9 besöker Handelsbanken vecka 2 och får information om bankväsendet. Eleverna blir även informerade om sådant som de kan ha nytta av med tanke på den egna ekonomin. Dessutom går man igenom vilka yrkes- och karriärmöjligheter bankerna erbjuder.

Lue koko juttu KH

28.11.2018

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 reittimuutos - Ruttändring i stadstrafikens linje 1

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 tulee reittimuutos 1.12.2018 alkaen. Linjan 1 reittiä muutetaan aamuisin siten, että Friisintien lenkki jää pois, eli bussi kääntyy vt 8 Rimmintie - Korpilahdentie. Tämä aikaistaa aikataulua 10 minuutilla. Ruttändring i stadstrafikens linje 1 från och med 1.12.2018. Rutten för linje 1 ändras så att bussen inte längre kör via Frisvägen på morgonen, dvs. bussen kör Riksväg 8-Rimmivägen-Korplaxvägen. Tidtabellen tidigareläggs med 10 minuter.

Lue koko juttu S.K

27.11.2018

Onsdagen den 5 december

Vi firar självständighetsdagen onsdagen den 5 december med Karleby svenska gymnasium på Hälsovägen 1. Vi startar från skolan så att vi är framme senast kl. 12.10. Samlingen börjar kl. 12.30 och tar ungefär en timme. Skoldagen slutar på Hälsovägen 1.

Lue koko juttu KH

25.10.2018

Skoldagar läsåret 2019-2020

Bildningsnämnden har på sitt möte den 24 oktober 2018 fastställt skoldagarna för nästa läsår.

Lue koko juttu KH

24.10.2018

Reflexer och cykellampor

Vi har anmärkningsvärt många elever som cyklar eller går till skolan utan cykellampa eller reflex. Elever; var vänlig och använd reflex/lampa! Vi önskar att föräldrar fortsättningsvis påminner om att använda reflexer och lampor på cyklarna.

KH

15.8.2018

Välkommen till gymnastiken på Donnerska

Gymnastiklärarnas hälsning och påminnelse.

Lue koko juttu KH

17.1.2018

MEDDELANDE: Granskningen av fastighetens tekniska skick i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium har färdigställts och åtgärder vidtas.

Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums fastighet på Banérgatan har undersökts av IdeaStructura Oy i slutet av år 2017. Målet med undersökningarna har varit att kartlägga konstruktionernas och husteknikens skick med hänsyn till livslängden och reparationsmöjligheterna samt att utreda orsaker till problem med inomhusluften i vissa utrymmen. Konditionsgranskningen gjordes på uppmaning av hälsoövervakningen.

Lue koko juttu KH

25.10.2017

Skoldagar läsåret 2018-2019

Arbetsdagarna för läsåret 2018-2019 har behandlats och godkänts i Bildningsnämnden 24.10.2017 § 53.

Lue koko juttu KH

Vanhat tiedotteet