åk 9 och Företagsbyn

Våra nior kommer att delta i Företagsbyn i Karleby. I Karleby ordnas Företagsbyn för svenskspråkiga nior. Eleverna bekantar sig med företagsamhet och som produkt med Sargobåtar. I skolan lär sig eleverna om företagsamhet. Vecka 11 besöker niorna företagsbyn i iPark och provar på att leda ett företag.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle