Tekniska arbeten på skolan

Kort beskrivning på hur källarprojektet och reparationer framskrider.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle