Koivuhaan esiopetus

Nyaste notiser

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 reittimuutos - Ruttändring i stadstrafikens linje 1 28.11.2018

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 tulee reittimuutos 1.12.2018 alkaen. Linjan 1 reittiä muutetaan aamuisin siten, että Friisintien lenkki jää pois, eli bussi kääntyy vt 8 Rimmintie - Korpilahdentie. Tämä aikaistaa aikataulua 10 minuutilla. Ruttändring i stadstrafikens linje 1 från och med 1.12.2018. Rutten för linje 1 ändras så att bussen inte längre kör via Frisvägen på morgonen, dvs. bussen kör Riksväg 8-Rimmivägen-Korplaxvägen. Tidtabellen tidigareläggs med 10 minuter.

Läs hela notisen

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.28.7 © 2000-2019 Visma