Kaupunkiliikenteen linjalle 1 reittimuutos - Ruttändring i stadstrafikens linje 1

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 tulee reittimuutos 1.12.2018 alkaen.
Linjan 1 reittiä muutetaan aamuisin siten, että Friisintien lenkki jää pois, eli bussi kääntyy vt 8 Rimmintie - Korpilahdentie. Tämä aikaistaa aikataulua 10 minuutilla.

Ruttändring i stadstrafikens linje 1 från och med 1.12.2018.
Rutten för linje 1 ändras så att bussen inte längre kör via Frisvägen på morgonen, dvs. bussen kör Riksväg 8-Rimmivägen-Korplaxvägen. Tidtabellen tidigareläggs med 10 minuter.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Viimeaikaiset tiedotteet

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 reittimuutos - Ruttändring i stadstrafikens linje 1