Öja skola

Nyaste notiser

Koulukuljetukset 1.6. / Skolskjutsar 1.6. 17.05.2019

Läs hela notisen

Muutos linja 8 (Kotkamaan bussi) aikatauluun 1.4.2019 alkaen - Ändring i tidtabellen för linje 8 (Kotkamaas buss) fr.o.m. 1.4.2019 20.03.2019

Läs hela notisen

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 reittimuutos - Ruttändring i stadstrafikens linje 1 28.11.2018

Kaupunkiliikenteen linjalle 1 tulee reittimuutos 1.12.2018 alkaen. Linjan 1 reittiä muutetaan aamuisin siten, että Friisintien lenkki jää pois, eli bussi kääntyy vt 8 Rimmintie - Korpilahdentie. Tämä aikaistaa aikataulua 10 minuutilla. Ruttändring i stadstrafikens linje 1 från och med 1.12.2018. Rutten för linje 1 ändras så att bussen inte längre kör via Frisvägen på morgonen, dvs. bussen kör Riksväg 8-Rimmivägen-Korplaxvägen. Tidtabellen tidigareläggs med 10 minuter.

Läs hela notisen

TILLVALSÄMNEN FÖR ÅK 4-6 LÄSÅR 2016–2017 22.04.2016

Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen tas i bruk 1.8.2016. Valfrihet i undervisningen ökar. Valfria ämnen erbjuds åk 4-6 i form från stadsbricka i alla grundskolor i Karleby. Ämnenas mål och innehåll har utarbetats så att alla skolor har möjlighet att verkställa dem. Eleven kan välja samma valfria ämne flera gånger. De valfria ämnena har uppgjorts så att grupperna kan bildas över årskursgränserna.

Läs hela notisen

KOSTHÅLLSENHETEN I KARLEBY STAD INFORMERAR 18.8.2015 - Specialkost i skolor och daghem 25.08.2015

Antalet barn och unga som behöver specialkost har klart ökat och detta har även medfört matservicen mera arbete. Matservicen följer Statens näringsdelegations rekommendation om skolbespisningen. Den nya trenden är att försöka minska onödig specialkost. Vad gäller barn med allergier har utnyttjandet av hyposensibilisering ökat.

Läs hela notisen

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.30.3 © 2000-2019 Visma