TILLVALSÄMNEN FÖR ÅK 4-6 LÄSÅR 2016–2017

Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen tas i bruk 1.8.2016. Valfrihet i undervisningen ökar. Valfria ämnen erbjuds åk 4-6 i form från stadsbricka i alla grundskolor i Karleby. Ämnenas mål och innehåll har utarbetats så att alla skolor har möjlighet att verkställa dem. Eleven kan välja samma valfria ämne flera gånger. De valfria ämnena har uppgjorts så att grupperna kan bildas över årskursgränserna.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle