Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

22.4.2016

TILLVALSÄMNEN FÖR ÅK 4-6 LÄSÅR 2016–2017

Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen tas i bruk 1.8.2016. Valfrihet i undervisningen ökar. Valfria ämnen erbjuds åk 4-6 i form från stadsbricka i alla grundskolor i Karleby. Ämnenas mål och innehåll har utarbetats så att alla skolor har möjlighet att verkställa dem. Eleven kan välja samma valfria ämne flera gånger. De valfria ämnena har uppgjorts så att grupperna kan bildas över årskursgränserna.

Läs hela notisen TeWe

25.8.2015

KOSTHÅLLSENHETEN I KARLEBY STAD INFORMERAR 18.8.2015 - Specialkost i skolor och daghem

Antalet barn och unga som behöver specialkost har klart ökat och detta har även medfört matservicen mera arbete. Matservicen följer Statens näringsdelegations rekommendation om skolbespisningen. Den nya trenden är att försöka minska onödig specialkost. Vad gäller barn med allergier har utnyttjandet av hyposensibilisering ökat.

Läs hela notisen rem

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.