KOKKOLAN KAUPUNGIN RUOKAPALVELUT TIEDOTTAA 18.8.2015 - Erityisruokavaliot koulu- ja päiväkotiruokailussa

Eritysruokavaliota tarvitsevien lasten ja nuorten määrä on selvästi kasvanut ja tämä on lisännyt työtä myös ruokapalvelussa. Ruokapalvelussa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimaa kouluruokailusuositusta ja uusi suuntaus on, että turhia eritysruokavalioita pyritään vähentämään. Allergisten lasten kohdalla allergisten aineiden siedättäminen on lisääntynyt.

Haluamme ruokapalvelussa vastata asiakkaiden tarpeisiin ja tarjota lapsille terveellistä ja turvallista ruokaa. Tästä syystä haluamme tarkat tiedot lasten eritysruokavaliotarpeesta ja että tämä todistettaisiin joko lääkärin- tai terveydenhoitajan lausunnolla.

Sellaisten lasten, jotka ovat jo toimittaneet lääkärin- tai terveydenhoitajan lausunnon, ei tarvitse toimittaa sitä uudestaan. Uusilta lapsilta, jotka ovat aloittaneet koulun tai vaihtaneet koulua ja sellaiset, joiden ruokavaliossa on tapahtunut muutoksia kesän aikana, pyytäisimme todistuksen toimittamista keittiölle.

Haluamme ajatella lapsen tai nuoren parasta, sillä kokeilut ruokavaliossa ilman todistettavaa eritysruokavalion tarvetta ovat tarpeettomia ja vahingoksi lapselle. Pienen lapsen ruoansulatus muuttuu herkästi ja nopeasti, nopeammin kuin aikuisilla, joten turhilla kokeiluilla voidaan sairastuttaa lapsi ja hankkia hänelle erityisruokavalion tarve.

Eettisiin ja uskonnollisiin syihin vedoten riittää vanhempien todistus.
Todistuksesta olisi hyvä näkyä minkä tyyppistä ruokaa voimme tarjota ja mitä rajoituksia oppilaalla on.

Lisätietoja antaa koulusi ruokapalvelun henkilökunta